Skip to main content
AdviesArtikelenFrankrijkOntwerp

Karakter zit in de details

Geschreven door november 3rd, 2021No Comments
In de moderne tuin keren steeds meer oude elementen terug

Ornamenten, en de keuze van materialen zijn van oudsher belangrijke details die een kasteeltuin karakter geven. Voor de kleinere tuin vormen ze een onuitputtelijke inspiratiebron. Het is de kunst om uw persoonlijke voorkeuren aan te brengen in uw tuin, met behoud van het oorspronkelijke stijlkarakter. Gelukkig zijn er met de technieken van nu en de moderne inzichten over gebruik van regionale grondstoffen, volop mogelijkheden.

Doordat elke eigenaar toch ook zijn stempel wilde drukken op zijn buitenverblijf, zie je in de tuinen vaak accenten terugkomen die herinneren aan een bepaalde bewoner of tijdsperiode. Denk bijvoorbeeld aan de verwerking van exotisch fruit of dieren in ornamenten; deze verwijzen naar de handel met het oosten – vaak de bron van rijkdom van de huiseigenaar. Opvallend is ook het toepassen van verschillende ambachten bij de vervaardiging van tuinornamenten. De steenhouwer, de smid en de pottenbakker werden in vroeger tijden volop ingezet. Zo voegde elke eigenaar zijn eigen hoofdstuk toe aan het basiskarakter dat bij een oorspronkelijke tuinaanleg is vastgesteld. Tegenwoordig zien we de hang naar tradities en het gebruik van natuurlijk materiaal weer toenemen. In de achttiende en negentiende eeuw werd dit nog ingegeven door de mogelijkheden en vooral beperkingen van die tijd. Tegenwoordig maken we opnieuw bij voorkeur gebruik van regionale producten, maar nu is het vooral vanuit het oogpunt van duurzaamheid. Een andere reden dat we weer meer teruggrijpen naar het gebruik van regionale producten, is de doorgaans warme uit straling van natuurlijke materialen, waarbij je je prettiger voelt. De oude smeedwerk hekken, ornamenten en andere bouwkundige werken, vormen de inspiratiebron voor de nieuwe tuinen. Men neemt details of basisgedachten eruit over en verwerkt dit met gebruik van hedendaagse technieken in een nieuw tuinontwerp.

Terrassen en oprijlaan

Veel Franse kastelen, gebouwd in de achttiende en negentiende eeuw, zijn opgetrokken uit materialen die destijds in de regio voorhanden waren. De in- en uitvoer van bouwmaterialen kwam immers pas later op gang. Voor de materialen die in de tuin werden gebruikt gold uiteraard hetzelfde principe. Zo werden de terrassen rond de gebouwen gemaakt van natuurstenen. Door ook nu natuurstenen te kiezen die uit de regio komen, sluiten de terrassen mooi aan bij het omliggende landschap.Voor langere lanen en paden werd van oudsher vaak split gebruikt, dat als rest product werd verkocht vanuit de groeve. Ook vandaag doen dergelijke natuurlijke restproducten nog prima dienst als plaveisel.

Terrassen van regionale natuursteen sluiten mooi aan bij het omliggende landschap
De berceau (loofgang)

De berceau of loofgang, is een wandelpromenade die overdekt is door een begroeiing. Vroeger bedoeld voor de rijken, opdat ze in de schaduw konden lopen en niet bruin werden. Bruin worden was immers voor het arbeidersvolk.

Hoogteverschillen

Hoogtes werden opgevangen door tuinmuren en trappen, veelal in natuursteen. Hiermee werden boven en beneden tuinen gemaakt. De hoogteverschillen vormden meteen een mooie aanleiding om waterornamenten in te verwerken.

Cascades

Cascades zijn kleine watervallen of watertrappen. Dit gaf dynamiek in de tuin. Vroeger werd voor sproeiers en fonteinen gebruikt gemaakt van het natuurlijk hoogteverschil en het kanaliseren van een beekje/ waterloop in de buurt. Door middel van de wet van de communicerende vaten kon ervoor gezorgd worden dat water omhoog spoot.

Siersmeedwerk

Hekwerk werd gemaakt van ijzer en gesmeed in de gewenste vorm. Een statig hek was het uithangbord van het kasteel. Door het te schilderen konden extra accenten aangebracht worden. Siersmeedwerk is aan een opmars bezig en tegenwoordig zijn er prima mogelijkheden om roestvorming tegen te gaan.