Skip to main content
Bezorg uw campinggasten het optimale buitenleven-gevoel

Wat maakt een camping aantrekkelijk voor kampeerders? Eén ding is duidelijk, het strategische gebruik van de groenvoorziening speelt een ongemerkt grote rol. Goede aanplant spreekt tot de verbeelding en voedt het optimale buitenleven-gevoel. Tuinexpert Chris van Eunen legt uit hoe u het beste uit uw camping haalt.

De keuze van uw doelgroep is zowel bij het aankopen als bij het inrichten van uw kampeerterrein van het eerste belang. Verwacht u straks veel kinderen of juist senioren te verwelkomen, verwacht u sportieve gasten of rustzoekers, zonaanbidders of schaduwlief hebbers? De regio waarin uw camping ligt is een belangrijke speler of juist spelbreker in die plannen.
Laat ik vooropstellen dat een camping altijd maatwerk is en het begint met een doordacht plan. Betrek hierbij vooral specialisten die weten wat er in de regio groeit en bloeit en wat wel en niet werkt. De ideale locatie voor een camping kent op ‘groengebied’ een aantal stelregels; als u die in het achterhoofd houdt, is de rest slechts invulling.

Bereikbaarheid & begaanbaarheid: Is het terrein vlak of lichtglooiend, danwel laat de grondslag het toe om op betrekkelijk eenvoudige wijze terrassen aan te leggen om zodoende kampeerplekken aan te leggen?

Variatie: kent het terrein voldoende variatie zodat er schaduwplaatsen
als zonnige plaatsen zijn, dan wel dat die makkelijk te maken zijn?

Geen wateroverlast: Water is de kwelling voor elke campinggast. Ga na bij de lokale bevolking of er bekend is dat bijvoorbeeld nabij gelegen riviertjes beekjes, makkelijk kunnen overstromen; dat de camping niet op een plek ligt waar zich bij hevige regen juist het water verzamelt, de helling te gevoelig is voor erosie of dat de bodem niet goed doorlatend is en er veel water blijft staan.

Natuurlijke meerwaarde: Bedenk wat het terrein uw potentiële campinggast te bieden heeft; wat maakt de locatie uniek? Ligging aan een meertje, bosrijk, klein stroompje of beekje, vergezichten?

Tips voor de inrichting

Elke situatie is anders, maar met groen kun je een terrein maken of breken.
Iedereen heeft weleens op een camping gestaan die meer op een doolhof leek, door alle aangeplante coniferenhagen, dan op een gezellige camping met natuurlijke variatie. Afscheiding door coniferen is prima, maar breng diversiteit aan met planten. Varieer in de struiken die u aanplant en plant bomen die bij de regio passen. Bedenk ook wat wel of niet praktisch is, bessenstruiken of besdragende bomen zijn leuk, maar kunnen ook overlast geven. Sommige bomen zijn gevoelig voor takbreuk, andere zijn robuuster. Niet elke boom houdt van een standplaats nabij of aan de kust. Varieer met open plekken (grasveld) en meer besloten plekken. Daarbij kunt u kiezen uit strakkere hagen of een meer bosjesachtige omgeving. Afhankelijk van de grootte van de camping is het verstandig om plekken waar activiteit en plaatsvinden te clusteren. Zoek combinaties van toilet – en wasgebouwen, van speelterreinen, sportvoorzieningen en zwembaden en plan deze evenredig over het terrein. Dit zijn de plekken waar veel mensen samenkomen en waar je tot op bepaald niveau ook toezicht op wilt hebben. En op deze manier blijft er in de omgeving rondom de tent of caravan voldoende rust over om te kunnen lezen of samen zijn.

Waterpret

Een terrein met een beek je geeft de locatie vaak een uniek karakter. Water heeft grote aantrekkingskracht op kinderen en hun waterpret kunt u met enkele ingrepen gemakkelijk veiliger en extra leuk maken. Zorg er bijvoorbeeld voor dat het water op bepaalde plekken minder snel stroomt of creëer ondiepe gedeelten. Grote bomen lenen zich natuurlijk ideaal
voor een stoere boomhut. Zorg hierbij altijd wel voor een degelijke constructie en zorg ervoor dat de veiligheid gewaarborgd is door bijvoorbeeld relingen te plaatsen en scherpe delen af te vijlen. Dikke touwen maken de afdaling naar beneden extra leuk, maar ze kunnen er
ook lekker aan slingeren. Horizontaal uitstaande takken zijn weer ideaal om een schommel aan te hangen. Boomstammen, stronken, glooiend terrein, of grote rotsblokken zijn allemaal prima bruikbaar voor met maken van een natuurlijk speelterrein. Kinderen willen vooral aanleidingen hebben om mee te spelen, de fantasie doet de rest.

Veiligheid

Veiligheid speelt een belangrijke rol op campings. Zo dienen zwembaden
afgesloten te kunnen worden, maar ook de (water)glijbaan moeten voldoen aan veiligheidseisen. Ook voor speeltoestellen zijn veiligheidsnormen opgesteld. Wanneer deze normen niet worden gehandhaafd, kunt u hier voor aansprakelijk gesteld worden. Alles hierover is te vinden in het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen. Hierin staat beschreven waaraan je allemaal moet voldoen, zowel de speeltoestellen als de directe omgeving van de speeltoestellen . Denk hierbij bijvoorbeeld aan valondergronden. Voor natuurlijke speelterrein geldt eigenlijk dat je een natuurlijke omgeving creëert en niet echt toestellen neerzet. Hierop is het warenwetbesluit Attractie- en speel toestellen niet van toepassing. Dit is geen vrijbrief, want ook bij dit soort speelterreinen moet u bij het ontwerp wel de risico’s in acht nemen. Voor inspirerende ideeën over natuurlijke speelterreinen kan ik u het boek ‘Vrij spel voor natuur en kinderen’ aanbevelen, geschreven door Willy Leufgen en Marianne van Lier (ISBN
9789D622447D6). Hierin wordt ook de psychologie beschreven van de ontwikkeling van kinderen en de manier waarop men leert en speelt.