direct contact: info[a]intensgroen.nl

Wij brengen uw ideeen verder

Ervaar wat wij voor u kunnen betekenen!

Ontwerp tuin, park & landschap

Ontwerp

Intens richt zich op het ontwerpen van (bedrijfs)tuinen, parken en landschappen. Dit doen wij op geheel eigenwijze waarbij wij de balans zoeken tussen een uniek ontwerp, maar ook zeker niet de functionele eisen en het financiële aspect uit het oog verliezen. Het ontwerp is een prima basis om vanuit verder te werken en uw plannen te realiseren. Of dit nu in één keer is of dat zaken stapsgewijs worden uitgevoerd.

Onderscheidend

Intens onderscheidt zich hierdoor door verder te kijken en te denken. Door dicht tegen de ondernemer aan te zitten en je in te leven in zijn bedrijfsfilosofie en businessmodel kun je dit door vertalen naar de groene buitenruimte. Hierin willen wij zelfs zo ver gaan dat we naast een groenontwerp ook een plan kunnen leggen waarin kosten en baten naar voren komen zodat groen zich ook vertaald in een waarde en integraal onderdeel uitmaakt van de totale bedrijfsvoering.

Voor wie

Intens richt zich op de groene leefomgeving en weet dit zo te doen dat het een meerwaarde oplevert voor u als consument, ondernemer, ontwikkelaar, (semi)overheid, stichting of instelling. Primair ontwerpen wij groene buitenruimten, dat hierbij de wensen van de klant het uitgangspunt zijn, mag geen verrassing zijn. Een interessantere vraag is hoe je waarde kunt creëren met groen die tastbaar wordt? Veel van onze projecten voeren wij uit binnen de grotere schaal van het groen. Hierbij komen wij dikwijls in aanraking met eigenaren van horecaondernemingen of toerismesector. Daarbij weet men dat het totaalbeeld moet kloppen en dat groen daarin belangrijk is voor hun klanten. Maar hoe, in welke mate en wat het effect is heeft men minder idee van. Hierbij helpen wij u graag.

Educatie, training & onderwijs- ontwikkeling

Intens is al jaren actief binnen educatie en onderwijs in de brede zin. Wij hebben ruime ervaring met het opzetten van onderwijstrajecten, trainingen en cursussen, zowel op Mbo, Hbo als Post-Hbo niveau.

Ook beschikken we over lesbevoegdheid (2de graads) en geven les in de kennisgebieden groen, ruimtelijke ordening en (cultureel)erfgoed en landschaps-geschiedenis.

Met regelmaat worden wij gevraagd om als begeleider op te treden of werkstukken en presentaties te beoordelen. Dit hebben wij gedaan voor onder andere de Post-hbo opleidingen Bedrijfskunde Management & Ondernemerschap en Erfgoed & Ruimte van Hogeschool Utrecht.

Ook in het Mbo onderwijs hebben wij ruime ervaring met begeleiding en onderwijstrajecten.

Waarmee kunnen wij u helpen:

  • Maken van lesmateriaal voor Mbo en Hbo en Post-Hbo.
  • Ontwerpen van een onderwijscurriculum.
  • Verzorgen van onderwijs voor professionals (na- en bijscholing) op Mbo, Hbo en Post-Hbo niveau
  • Begeleider van werkstukken, opdrachten, opbouw portfolio, beoordeling van eindwerkstukken, scripties en presentaties.

Landschaphistorie

Als landschaphistoricus heb ik verschillende onderzoeken gedaan naar de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van het landschap in Nederland. Ik heb vooral kennis van het landschap in Noordwest Overijssel.

Onderzoeken zijn te vinden via het kenniscentrum landschap van de Universiteit Groningen.

Aan de volgende onderzoeken heb ik een bijdrage geleverd, danwel zelfstandig gedaan.

  • Dijkdoorbraken en doorbraakkolken in de voormalige Zuiderzeedijk tussen Vollenhove en Kuinre.
  • Beleving en waardering van het houtsingellandschap in het Zuidelijk Westerkwartier.

Presentaties

Graag vertel ik tijdens een presentatie of excursie over het landschap. Hiervoor kunt u contact opnemen.

Een aantal van onze klanten & partners

thin

Tuinplanten & bomen

De periode van medio oktober tot medio maart is perfect voor de aanplant van tuinplanten en bomen. Nederland is de smeltkroes waar internationale handel in tuinplanten en bomen plaats vindt. IntensGroen levert planten en bomen afkomstig uit Nederland. Wij maken onderdeel uit van een netwerk van kwekerijen zodoende kunnen wij een breed assortiment bieden. U heeft keuze uit meer dan 10.000 planten en bomen. U kunt het niet zo gek verzinnen of wij kunnen het leveren. Afhankelijk van uw budget en de locatie waar u woont kunt u een plantenkeuze maken.

Ook voor aanvullende artikelen als boompalen, boomband, grondverbetering etc. kunt u bij ons terecht.

Wij hebben onlangs een order van lei- en dakbomen van IntensGroen in perfecte staat ontvangen. Het emailcontact met Chris verliep heel goed, hij reageerde heel snel op mijn vele vragen en nam de tijd voor het geven van zeer bruikbaar advies in de keuze van de boomsoorten. Binnen een week na het eerste contact zijn de bomen al bij ons geleverd.


Complimenten voor de professionele service!


Mevr. E. Jongejan