Slim omgaan met regenwater

Categories:Tuinonderhoud

Regenwater is beter voor je tuin dan drinkwater. Planten vinden het fijner en je bespaart er kostbaar drinkwater mee. Maar hoe gebruik je dat regenwater op een efficiënte manier? Enkele tips voor wateropslag en de besproeiing van je tuin.

Vorig jaar hadden we een lange, warme zomer, waardoor je bijna dagelijks je tuin moest besproeien. Het gebruik van zoet water voor de tuin komt steeds meer onder druk te staan, wat misschien ooit zal leiden tot een algemeen verbod op het besproeien van de tuin .Op zich wel logisch, want het is eigenlijk zonde om drinkwater te gebruiken voor je tuin. Een bijkomend voordeel van regenwater is dat het bet er is voor tuin en planten. Regenwater is zachter doordat het minder kalk bevat en er geen chloor in zit. Afhankelijk van je wateropslag is regenwater ook warmer dan leidingwater. Hierdoor schrikken de plant en minder.

Eigen wateropslag

Je kunt zelf prima maatregelen treffen om te beschikken over een eigen waterbuffer. Welke oplossing je daarvoor het beste kunt kiezen hangt van de omvang en het type tuin. De eenvoudigste manier is het gebruik van een of meerdere regentonnen. Je kunt daarmee het regenwater van het dak van je huis of bijgebouwen prima opvangen, en dat zorgt al voor een kleine
buffer. Wanneer je meer ruimte hebt kun je kiezen voor een grote watertank. Hiervan bestaan zowel ondergrondse als bovengrondse varianten. Je kunt ook kiezen voor de aanleg van een grote vijver of waterbassin. Zo’n waterbassin kan de vorm hebben va n een grote waterzak. Niet alleen de grootte van de tuin bepaalt je keuze, ook je ambitie om het water eventueel voor andere doeleinden te gebruiken: voor wasmachine of spoelwater voor het toilet. Wanneer je het regenwater ook binnenshuis wilt gebruiken, dan moet je een opslagtank met een filter installeren. Gebruik je het water alleen maar voor de tuin, dan volstaat een buitentank of een grote vijver prima. Je kunt dan het water oppompen met een losse pomp, die aan een sproeisysteem gekoppeld is. Dat is vrij eenvoudig zelf te realiseren. Om te bepalen welke opslaggrootte je nodig hebt kun je de volgen de vuistregel aanhouden. Bij een tuin van 100
vierkante meter en 20 vierkante meter dak heb je een tank van 1000 liter nodig. Een ander vaak gebruikte formule is ‘dakoppervlak x gemiddelde neerslag per jaar x 0,05’.

Besproei bewust

Het is ook van belang om af te wegen aan welk gedeelte van de tuin je bij droogte de meeste waarde hecht. Ga bewust om met het opgeslagen water, het is echt niet nodig om alles wat er te geven. Veel bomen en struiken kunnen een langere periode zonder water. Aan het gazon is door de vergeling het snelst te zien dat het uitdroogt. Ook vaste planten hebben
vaak wat er nodig om te voorkomen dat ze dor worden. Kies de plekken die je besproeit bewust en ga zorgvuldig om met het waterverbruik .Wanneer je wilt sproeien kun je beter één keer goed sproeien dan telkens een beetje. Ook doeje er goed aan om pas ’s avonds wanneer de zon onder is gegaan te sproeien. Het water verdampt dan minder snel en krijgt de kans om de bodem in te zakken.


Download het artikel in pdf

Comments are closed.