Skip to main content
Een nieuwbouwhuis biedt ideale kansen voor een bloeiende tuin.

Soms wordt er nog wel een grasveld aangelegd, maar meestal moet u alle tuinaanleg zelf doen bij uw nieuwbouwhuis. Graag leggen we uit hoe u dit efficiënt en met het mooiste resultaat bereikt.

Nieuwbouw wordt vaak geassocieerd met kaal, leeg en sfeerloos. Ten dele is dit waar, maar het heeft veel te maken met uw ervaring in Nederland. Doorgaans zijn ontwikkelingen in Frankrijk kleinschaliger van aard en liggen de nieuwbouwterreinen op mooie locaties in een glooiend landschap. Dit geeft meteen een heel ander beeld en sfeer. Naast de keuze voor een nieuwbouwwoning, waar veelal vrije keuze is voor inrichting naar eigen wens, blijft het echter niet alleen bij het huis dat compleet ingericht moet worden. Ook het perceel waar het huis op gebouwd staat, verdient aandacht en moet onder handen worden genomen. Afhankelijk van het nieuwbouwproject wordt de tuin aangelegd of niet. Soms wordt door de projectontwikkelaar de keuze gelaten aan de bewoners om naar eigen smaak en rekening invulling te geven aan het terrein. Bij andere projecten is de basistuinaanleg bij het geheel inbegrepen. Hoewel dit meestal niet verder reikt dan het inzaaien van gras, het planten van een haag of een paar struiken of een klein terras. In alle gevallen dient het perceel door de nieuwe bewoners zelf onder handen genomen te worden.

Voordeel van gezamenlijke aanleg

Het voordeel van nieuwbouw is natuurlijk het inrichten naar eigen smaak, maar bovendien zijn een aantal beperkingen weggevallen die er wel zijn bij bestaande bouw. Alle leidingen zijn netjes in de grond weggewerkt, dus lopen er geen elektrapalen en draden over het perceel naar uw huis. U heeft geen last van septictanks of vloeivelden, die een beperking geven aan de inrichting van de tuin. Ook leent nieuwbouw zich om in gezamenlijkheid met andere bewoners de inrichting op te pakken, eventueel zelfs in samenspraak met de ontwikkelaar. Hierdoor kan er bijvoorbeeld door middel van een vereniging van eigenaren ervoor gekozen worden om in gezamenlijke ontwikkeling bepaalde voorzieningen aan te leggen. Denk aan recreatiemogelijkheden als speelvoorzieningen, petanque-banen, of volleybal- en speelvelden. Maar ook praktische zaken als bijvoorbeeld een gezamenlijke watervoorziening voor de beregening van de tuinen. Dit kan door het slaan van een waterput en als er ruimte is kan het ook door de aanleg van een grote waterpartij van waaruit een beregeningsinstallatie de tuinen van water voorziet.

Grove werkzaamheden lenen zich uitstekend om al tijdens de bouw het huis te doen 
Een juiste start voor de tuin

Niet in alle gevallen zal er sprake zijn van samenwerking. Vaak moet u zelf moeten zorgen voor de aanleg van uw eigen perceel. Daarbij is het van belang over een aantal zaken van te voren na te denken. In de eerste plaats spelen klimaat en bodem een belangrijke rol. Afhankelijk van waar u gaat wonen, zult u wellicht voorzieningen moeten treffen in de zin van wel of geen watervoorziening voor de tuin, zwembad of eventuele bijgebouwen als garage, schuur of overkapping. Dit soort grove werkzaamheden lenen zich uitstekend om al tijdens de bouw het huis te doen. Als u met ideeën rondloopt, is het zeer aan te raden uw plannen op papier te zetten of een tuinontwerp te laten maken. Met het maken van een ontwerp kunt u ideeën en plannen ordenen en krijgt u inzicht in de hoeveelheid werk, de planning, en wat het gaat kosten. Door het inzicht dat u dan krijgt, kunt u het plan eventueel gefaseerd uitvoeren. Dit levert spreiding van kosten op, maar het levert ook geld op omdat zaken gecombineerd kunnen worden. De graafmachine hoeft dan bijvoorbeeld maar één keer te komen, in plaats van voor de afzonderlijke werkzaamheden.

Alles groeit op een goede bodemstructuur

Een tuin is pas een tuin als het een mooi assortiment planten en bomen heeft. Om dit te bewerkstelligen, is een goede bodem noodzakelijk, maar bij nieuwbouw wordt de bodemstructuur meestal kapot gereden door de zware machines tijdens de bouwactiviteiten. Elke plant of boom groeit bij een goede bodem met een rijk bodemleven. Vaak is dit het grootste probleem bij elk nieuwbouw terrein. Voordat u ook maar iets in de grond zet, is het verbeteren van de bodemstructuur daarom van groot belang. Hierbij gaat het niet zozeer om bemesten van de grond, maar om bodemleven en een luchtige bodem. Daarvoor moet de toplaag (ongeveer 20 cm, anders komt u vaak op stenen terecht) worden omgespit met een graafmachine. Terwijl u dit doet, is het verstandig het bodemleven te stimuleren en er Terra Fertiel aan toe te voegen. Dit is een granulaat dat men uitstrooit en inwerkt in de bodem. Het bevat, bacteriën, schimmels en micro organismen. Het vormt de ideale basis om vanuit te werken. Wilt u meer weten over de bodem rond uw huis dan kunt u bij elk goed tuincentrum ook prima een bodemtest kopen en deze zelf uitvoeren. Dit geeft u een goed inzicht in de toestand van uw perceel.

Onderhoudsvrij bestaat niet

Na aanleg van uw tuin volgt onderhoud. In welke mate dat is, is natuurlijk afhankelijk van het type tuin dat u heeft. Volledig onderhoudsvrij bestaat niet, maar ook hierbij geldt dat bij nieuwbouw binnen een project u prima in gezamenlijkheid een contract kunt aangaan met een hovenier uit de buurt. Dit levert voor hem continuïteit op wat voor u als huiseigenaar resulteert is een scherpere prijs. De mate van onderhoud kan variëren tot een vast aantal keer per jaar tot compleet ”parkmanagement” , waarbij u op een intensievere manier samenwerkt . Veelal worden dit soort constructies gebruikt wanneer er sprake is van een vereniging van eigenaren