Skip to main content

Maar hoe los ik dat nu op? Een vraag die ik vaak te horen krijg wanneer ik klanten bezoek die bezig zijn met het ontwikkelen van hun tuin. Sommigen hebben zelf al een tuinontwerp of schets gemaakt, anderen hebben dit laten doen. Naast een prachtige tekening op papier (dit traject is de afgelopen maanden uitvoerig beschreven) is voor het maken van een ontwerp ook technische kennis nodig. Technische kennis is onontbeerlijk want uw gewenste ontwerp dient natuurlijk wel uitvoerbaar te zijn.

Technische tekening

Bij het ontwerpen van een tuin is het dus van belang goed te weten hoe het terrein in elkaar zit om in te kunnen schatten waar je mee te maken krijgt. In de voorgaande artikelen hebben wij het gehad over de verschillende stappen van een ontwerptraject. De vorige keer over het definitieve ontwerp. Een vervolg hierop kan een technische tekening zijn. Dit zijn uitwerkingen van bepaalde technische elementen in een tuin. Het kan dus raadzaam zijn om eerst elementen in detail uit te werken voordat begonnen wordt met de aanleg. Je kunt bijvoorbeeld een technische uitwerking maken van een keermuur of een trap. Dit is veelal een doorsnede van het element in de tuin met daarbij de maten. Hierbij maakt u op schaal een tekening waarin u duidelijk aangeeft hoe het element is opgebouwd.

Elke tuin kent moeilijke plekken waar u niet altijd raad mee weet of niet direct een passende oplossing voor heeft. Of misschien heeft u al wel een idee maar weet u niet goed hoe u dit moet uitvoeren. Zelfs de beste hovenier of tuinontwerper loopt met enige regelmaat tegen dit soort dingen aan. Hoe meer ervaring je hebt hoe beter je in staat bent om een oplossing te bedenken. Om u een voorbeeld te geven refereer ik graag aan een project dat recent ontworpen is.

Project Lac des Settons

In de Bourgogne, direct aan het Lac des Settons in de Morvan, heb ik dit voorjaar een tuin ontworpen. Velen van u kennen dit gebied en weten dus ook dat het daar heuvelachtig is. Op het terrein waar de tuin voor ontworpen moest worden, was bijna geen vlak stuk te vinden. Toch wilden de bewoners een recht terras hebben en een tuin waarin je gemakkelijk via paden door kunt bewegen. Hoogteverschil is iets waar veel mensen mee worstelen. Ga je werken met trappen of wil je het geleidelijk laten op- of aflopen. Stapel je een muur, moet je een muur metselen of zijn er andere alternatieven? Dan komt al snel een vervolgvraag: Hoe metsel ik dan een muur en hoe maak ik een fundering voor deze muur? In het geval van mijn project hebben we het hoogteverschil opgelost middels een keermuur en een trap (Een keermuur is een muur die er voor zorgt dat grond tegengehouden wordt). Het vraagt toch enige kennis om dit te bouwen.

Naast het hoogteverschil kende de tuin een aantal natte plekken. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt worden door opkomend grondwater, welke niet door de ondoordringbare granietlaag komt. Normaliter heeft dit gevolgen voor plantenkeuze. In dit geval zat de plek vlak voor een garage waar auto’s in en uit moeten. Een drainage moest oplossing bieden voor de waterafvoer. Dit is uitgevoerd door een specialistisch bedrijf die drainagebuizen heeft gelegd en verzamelputten heeft aangebracht. Het is verstandig om dit lokaal te laten uitvoeren door een aannemer. Wanneer het kleine stukken grond betreft kunt u prima zelf een drainage aanbrengen. Bijvoorbeeld onder uw oprit of plantvak. Het opbouwen van een goed profiel onder uw oprit is iets waar ook de nodige kennis bij komt kijken. De Morvan is een gebied dat door zijn hoogte soms pittige regenbuien kent. Een zomerdag kan mooi beginnen, maar in regen eindigen. Ik hoor het mijn klant nog zo zeggen ”Dan loop ik morgen met de kruiwagen het split weer omhoog te sjouwen”. De oprit van ongeveer 200 meter lang was gemaakt van halfverharding (split/ grind). Zeer begrijpelijk want het laten straten van zo’n lang stuk is niet goedkoop en dus wordt er vaak gekozen voor een halfverharding. Split wordt daarom veel gebruikt. Het wordt echter vaak los gestort, waardoor het makkelijk weg kan rollen.